-
 
 . .

 | 
 

 03_ ()

   


: 03_ ()     29 2013 - 18:50

ۭ ۖ ۖ ٔ ۟ 1 134 20ۭ ۖ ۖ ٔ ۟ 1 141 21ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ 2 252 41۞ ٱ ٰ ۢ ۘ ٱ ۖ ٰۢ ۚ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱ ۢ ۢ ٱٰ ٰ ٱ۟ ۚ ٱ ٱ۟ ٰ ٱ 3 253 42ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ۢ 3 27 53ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۭ ٰ 4 108 63ٱ ۚ ٱ ۥ ٰۢ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ 4 13 79ٰ ۭ ٱ ۟ ۚ ٱ ٱ ٰ 6 80 121ٱٰ ۢ ۚ ٱٰ ۟ ۟ ۟ ۚ ٰ ٱ ٰ ٱٰ 9 101 163ۢ ٱ ۖ ٰ ۖ ٱ ۖ ٱٰ 12 49 227ٓ ۭ ۗ ٱ ٱ 13 25 259ٱ ٰٓ ۢ ٱٰ ٰ ٱ ۭ 14 63 273ٱٰٰ ٱ ٱ ۚ ۦ ٰ ۗ ۥ ۭ 15 44 286ٱ ٱ ۭ 16 63 309ٱٰٰ ٱ ٱ 16 90 311ۭ ٱ ٱٰٰ ٱ 16 4 312ٱ ٰ 18 104 348ٱ ٱ ٰ ۦ ٰ 18 1 359ٱٓ ۭ ٰ ٰۢ ٱٰ ۢ 18 10 360ٱ ٱ ۭ ٰۭ ۭ ۭ 19 61 365ٰ ٱٰ ٱ 19 2 367ٱ ٰۢ 19 97 371ٰ ۢ 19 222 376ٰ ٱٰ ٱ 20 2 385ٱ ٱ ۭ ٱ ۭ ۚ ٱٰ 20 83 395ٰ ٱٰ ٱ 21 2 411ٱٰ ٱٰ 21 2 415ٰ ٱ ۭ ۭ ٰ 21 16 416ۥ ٰۭ ۚ ۭ ۭ 22 44 424۞ ٔٓ ۖ ٱ ۚ ٰ ٰٓ ۚ ٱ ۚ ٱ ۭ 22 51 425    
 
03_ ()
    
1 1

:
-  ::  /  ::  -